ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ...
Μια συζήτηση για... το άλλο μας πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο του κόσμου. Πίσω από τα υλικά αντικείμενα κρύβεται τελικά η ουσία του κάθε πολιτισμού. Και η μελέτη των αντικειμένων αποκαλύπτει αντιλήψεις, νοοτροπίες, θρησκευτικές συμπεριφορές, ψυχικές ανάγκες. Άλλωστε, απ’ όλα τούτα εκπηγάζουν τα έθιμα και οι τελετουργίες του κάθε λαού.
Έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την ευγενική πρόσκληση της Βούλας Νεονάκη να μιλήσουμε για το άλλο πρόσωπο του κόσμου. Σήμερα ήρθε ως υπενθύμιση το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=bQ8iOiUS0GM

Νίκος Ψιλάκης